Den 26 mars kl. 16.00 övergår våra Zoom licensen till On-prem licenser. I och med detta slutar möjligheten att kunna banda mötena direkt i molnet.

Det går sedan enbart att banda på datorn. Bandingarna kan sedan laddas upp till OneDrive, Stream eller Youtube och därifrån delas till t.ex. itslearning. 

Det som tidigare bandats på molnet finns kvar. 

CSC undersöker möjligheten att kunna banda med on-prem licensen