IT utför omstart av ett flertal serverdatorer på torsdag den 5.12 från kl 17:00 framåt. Avbrotten torde vara korta till sin natur.