Den 8.12.2021 kl. 14-15 ordnas ett informationstillfälle om breddstudier för andra årets studerande i Företagsekonomi.

Den 8.12.2021 kl. 14-15 kommer ett informationstillfälle om breddstudier att ordnas för alla andra årets studerande på Företagsekonomi och International Business. Tillfället ordnas på Campus (B518) och Zoom. Informationstillfället hålls på engelska.

Du hittar Zoom länken nedan.

https://arcada.zoom.us/j/69558376778?from=addon Extern länk

Hälsar,

Amanuenserna Hanna & Olivia

Datum