Höstens ansökningsomgång till Arcadas studentstipendiefonder har inletts.

Deadline för ansökningar är 26.11 (midnatt). Stipendier kan sökas för specifika ändamål som befrämjar sökandes studier vid Arcada, för fortsatta studier (magisters- och doktorsnivå), post-doktorala studier, utlandsstudier eller –praktik, konferensresor, seminariebesök, studiebesök i Finland eller utomlands, eller studier vid Arcada. Vid utdelning betonas god studieframgång. Sökande bör vara ingenjörsstuderande vid Arcada, eller alumn från Arcadas (eller Tekniska Läroverkets) ingenjörsutbildningar.

Noggrannare anvisningar samt länk till ansökningssystemet hittar du här. Extern länk