Du kan ännu anmäla dig till höstens UniTandem (anmälan senast 19.9.2021). Före man kan anmäla sigbehöver man hitta en tandempartner. Instruktioner för det och anmälan hittas i bilagan.

UniTandem är en webbaserad tandemkurs (1-5 sp). Deltagarna kommer från olika högskolor i Finland.  

Man kan studera olika språk förutsatt att man hittar en tandempartner som kan lära ut språket och vill lära sig ens eget språk. UniTandem är också en utmärkt möjlighet att hitta någon att öva finska med.

Anmälan görs enligt informationen i broschyren om UniTandem som finns i bilagan eller på sidan https://www.unitandem.fi/ Extern länk Extern länk