Kivanet-nätverket erbjuder språkkurser i olika främmande språk (fortsättning på Kivako-projektet).

KiVANET nätverket erbjuder webbaserade språkkurser för studenter på högskolor (spanska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, portugisiska, franska, tyska, estniska, ryska och flerspråkig UniTandem), som erbjuds inom ramen för projektet KiVANET. Anmälningstiden för hösten 2021 är från 27.8 till 2.9.2021. Undervisningsspråket är finska eller engelska i de flesta kurser.

Mer information om kurserna och anmälan: www.kivako.fi Extern länk

Arcada ansvarar för höstens UniTandem där man kan studera olika språk förutsatt att man hittar en tandempartner som kan lära ut språket och vill lära sig ens eget språk. UniTandem är också en utmärkt möjlighet att hitta någon att öva finska med. Anmälan görs enligt informationen i broschyren om UniTandem som finns i bilagan eller på sidan https://www.unitandem.fi/ Extern länk