Arcada samarbetar med Hanken för att kunna erbjuda ett bredare utbud av språkkurser.

Arcada samarbetar med Hanken för att kunna erbjuda ett bredare utbud av språkkurser. Under våren erbjuds kurser i följande främmande språk på Hanken:

Anmäl dig senast 22.8, så att du hinner få användarrättigheterna till IT-systemen innan undervisningen börjar. 

En av nybörjarkurserna i ryska och spanska är i första hand tänkt för Arcada-studerande: Ryska för nybörjare IA magisterstuderande & Arcada nu på hösten och fortsättningen på våren är IB. I spanska är det kurs 5426, Español IA - Intensivo, Hki, 5 cr. I båda språken finns det sedan kurser på högre nivå man kan anmäla sig till t.ex. Ryska II A, 5344, 3 sp nu under hösten. I WebOodi finns mer info om dessa och om kurser i andra språk de erbjuder (se bilagan).

Each one teach -kurserna kan inte Arcada-studenter delta i.

Närmare info om kurserna, undervisningen och instruktioner om hur man anmäler sig finns i bilagan. Med där finns det en länk där ni anmäler er, använd den. För IT-rättigheterna är det viktigt att man uppger hela sin personbeteckning i ansökan.

Om ni har problem med anmälan, kontakta mig E-post: ulrika.rancken@arcada.fi (inte Hankens lärare).