Språk online!

Högskolornas KiVANET-nätverk ordnar under höstterminen 2021 nätkurser i 10 olika språk och flerspråkig tandem. Närmare uppgifter och information om anmälan till kurserna publiceras vecka 33: www.kivako.fi Extern länk.

Languages online! The KiVANET university network will organize online courses in 10 different languages and in multilingual tandem learning in the autumn term of 2021. Further details and enrolment instructions will be available during week 33: www.kivako.fi Extern länk.