Studieplanerna kommer från och med nästa läsår att uppdateras. Det här betyder att ändringar i första årets kursutbud kommer att ske. Det här meddelandet gäller alltså dig som blivit underkänd/inte avlagt de krävda kurserna som ingår i studieplanerna för första studieåret.

Innehållet i de nya studieenheterna är inte helt identiska med de gamla kurserna men ersättningarna ser ut som följande:

 

Företagsekonomi

Gamla kursen - Nya studieenheten

 • Introduktion till högskolestudier ersätts av Teknologi och lärande (P1)
 • Arcada 360 ersätts av Teamwork and Innovation (P2)
 • Intercultural Business ersätts av  Ethical and Sustainable Societal Development (P3 & P4)
 • Uttrycksförmåga och kommunikation ersätts Introduction to Research Methodology (P4)

International Business

Gamla kursen - Nya studieenheten

 • Introduction to Academic Studies ersätts av Technology and Learning (P1)
 • Arcada 360 ersätts av Teamwork and Innovation (P2)
 • Intercultural Business ersätts av Ethical and Sustainable Societal Development  (P3)
 • Communication and Public Speaking ersätts av Introduction to Research Methodology (P4)

Informationsteknik

Gamla kursen - Nya studieenheten

 • Introduktion till högskolestudier ersätts av Etisk och hållbar samhällsutveckling (P3)
 • Datorarkitektur och operativsystem ersätts av Teknologi och lärande (P1)
 • Arcada 360 ersätts av Teamarbete och innovation (P2)

 

Alla på institutionen har även fått mejl om denna förändring igår (15.4). 

Kontakta mig ifall du är osäker på vilken ersättande studieenhet du ska avlägga istället för den kurs du missat.  

Hälsar, 

Camilla 

Amanuens på institutionen