Behöver du mer studiepoäng? Har du bråttom att bli färdig? Är du intresserad av kurser som inte är tillgängliga på din egen yrkeshögskola? 

CampusOnline.fi är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland. Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet så att du kan studera var det passar dig bäst! Notera att dessa kurser ska passa in i din studieplan. Kontakta således din amanuens eller utbildningsansvarig innan du anmäler dig.

Sommarterminens kursutbud har publicerats och anmälningen startar fr.o.m. 15.3.2021 kl. 8.00.  Mer information på campusonline.fi (https://campusonline.fi/sv/ Extern länk)