KiVAKO-projektets pilotkurser våren 2021

Kivako-projektet som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet piloterar kurser i främmande språk på 3–5 sp som nätstudier på DigiCampus-projektets Moodle-plattform.

Anmälningstiden till kurserna är 13 – 20.1.2021. Varje högskola som är med i Kivako har en plats per kurs. Platserna lottas bland dem som har anmält sig.

Under vårterminen 2021 erbjuds studerande vid projekthögskolorna de kurser som finns listade här nedanför.  Kurserna förverkligas online. Kurserna har finska som stödspråk. Närmare uppgifter om kurserna, anmälan till kurserna och information om nätstudier finns på DigiCampus Moodle under anmälningstiden 13–20.1.2021 på finska och engelska. Länk: https://digicampus.fi/course/view.php?id=538&section=1 På DigiCampus sidan väljer du Kirjaudu vierailijanaLogga in som gäst eller Log in as a guest.

Under vårterminen 2021 erbjuder projektet också flerspråkiga UniTandem-studier. Mer information och uppgifter om hur man anmäler sig finns på Unitandems hemsida www.unitandem.fi. Mer info finns också i bilagan här nedanför. (Det här är också en utmärkt möjlighet för dig som behöver förbättra din finska.) Anmälningsperioden för vårens Unitandem-studier är 11.1–7.2.2021.

Senare under våren och under försommaren 2021 erbjuds åtminstone en kurs i japanska 4 (veckorna 18–26). Övriga uppgifter om kurser som börjar senare under vårterminen publiceras i månadsskiftet april-maj (https://www.kivako.fi/2020/12/04/kivako-hankkeen-pilottiopintojaksot-kevaalla-2021/)

 

Kivakon pilottikurssit keväällä 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 25 korkeakoulun yhteistyöhanke KiVAKO pilotoi 3–5 op:n vieraiden kielten verkko-opintoja DigiCampus-hankkeen Moodle-alustalla.

Tarkempaa tietoa kustakin kurssista löydät ilmoittautumisaikana 13.–20.1.2021 täältä: https://digicampus.fi/course/view.php?id=538&section=1