Bästa studenter, 

På grund av det fortsatta epidemiläget just nu vill vi i detta skede meddela er att vi planerar att höstens undervisning huvudsakligen kommer att ske online. På grund av att vår institution har stora grupper under föreläsningarna kommer vi, som läget ser ut idag, att under hösten erbjuda online föreläsningar. Föreläsningarna kommer dock att hållas enligt läsordningen och vi förutsätter att ni, studenter, deltar aktivt. Under hösten kommer vi även i mån av möjlighet att ordna närträffar, i mindre grupper. Om du på grund av Covid-19 läget inte kan delta i närträffarna kan du utföra uppgifterna på distans i samförstånd med examinatorn. Vi kommer därtill att förutsätta att alla studenter aktivt delar i undervisningen, detta för att kunna stöda er i era studier samt hjälpa er att bilda de viktiga nätverk ni behöver. Institutionen kommer att erbjuda studenterna en kontinuerlig interaktion med lärarna online och i mån av möjlighet på campus under hela hösten. Under hösten kommer sannolikt Arcadas bibliotek, studentmatsalen och campus att vara öppna för studenter, vilket möjliggör interaktion med övriga studeranden.

Observera att även om föreläsningarna är online sker de under den tidpunkt som anges i läsordningen. Det är av yttersta vikt att ni deltar i alla föreläsningar online och speciellt viktigt att ni deltar i introduktionsföreläsningen till varje kurs för att veta hur kursen kommer att genomföras samt vad som förväntas av er. Kom ihåg att trots att kurserna mestadels genomförs online behöver ni delta aktivt för att kunna genomföra era studier enligt studieplanen och utexamineras inom utsatt tid.  

För tillfället ser det ut som om Arcada är öppet och ni fritt kan använda er av matsalen, biblioteket och de allmänna utrymmena under hösten. När ni besöker Arcada bör ni dock följa de regler som ges och kom inte sjuka till Arcada. Vi försöker utöka närundervisningen genom fler närtillfällen  under period 2 och hoppas kunna återgå till total närundervisning från januari 2021. Om du befinner dig på annan ort kan du delta i alla kursmoment online under hösten men skall vara förberedd på att delta fysiskt på Arcada från januari 2021.

Vi avvaktar situationen kontinuerligt och återkommer med mer besked då situationen förändras.

Om ni har frågor eller undrar över något kan ni kontakta er utbildningsansvariga, Susanna Fabricius (FE) eller Jonny Karlsson (IA). Camilla Genberg vår amanuens svarar även på era frågor. 

 

Med vänlig hälsning,

Linn Hongell

Prefekt 

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys