Bästa studenter,
 
På grund av det oklara läget just nu vill vi i detta skede meddela er att vi planerar att höstens undervisning huvudsakligen kommer att ske online. På grund av att vår institution har stora grupper under föreläsningarna kommer vi, som läget ser ut idag, att under hösten erbjuda online föreläsningar. Föreläsningarna kommer dock att hållas enligt läsordningen och vi förutsätter att ni, studenter, deltar aktivt.

Under hösten kommer vi även i mån av möjlighet att ordna närträffar, i mindre grupper. Om du på grund av Covid-19 läget inte kan delta i närträffarna kan du utföra uppgifterna på distans i samförstånd med examinatorn.

Vi kommer därtill att förutsätta att alla studenter aktivt delar i undervisningen, detta för att kunna stöda er i era studier samt hjälpa er att bilda de viktiga nätverk ni behöver. Institutionen kommer att erbjuda studenterna en kontinuerlig interaktion med lärarna online och i mån av möjlighet på campus under hela hösten.

Under hösten kommer sannolikt Arcadas bibliotek, studentmatsalen och campus att vara öppna för studenter, vilket möjliggör interaktion med övriga studenter.
 
Vi avvaktar situationen kontinuerligt och återkommer med mer besked i början av augusti då vi vet hur läget ser ut. 
 
Med vänlig hälsning,

Linn Hongell

Prefekt 

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys