Arcada Sommarskola erbjuder två online moduler under sommaren:

  1. Banking (15 sp)
  2. Making Sense of Leadership (15 sp)

Banking modulen består av följande kurser:

  • The Baking Industry 5 sp
  • Personal and Private Banking 5 sp
  • Corporate Banking 5 sp

 

Making Sense of Leadership modulen består av följande kurser:

  • Personal Leadership 5 sp
  • Teams and Leadership 5 sp
  • Change Leadership 5 sp

 

Anmäl dig till kurserna nu ifall du planerar på att avlägga någondera modul. Kursanmälan stänger 5.4.2020.

Andra kurser som avläggs vid andra högskolor kan även godkännas. Du bör dock få godkännande av den utbildningsansvariga Susanna Fabricius först.

Notera att praktik även kan räkans tillgodo från tidigare arbetserfarenhet. Om du har businessrelaterad arbetserfarenhet har du möjlighet att anhålla om att få erfarenheten tillgodo som studiepoäng inom ramen för din praktik. Det är ändå i slutändan vår praktikansvariga lärare Mia Halmén som tar ställning till vad som  kan räkans som praktik. Läs mer om praktiken på start (här).