Arcada samarbetar tillsammans med Hanken för att kunna erbjuda ett bredare utbud av språkkurser. För tillfället erbjuds följande:

Kursanmälan öppnas 1.8.2019 för höstterminen, och stänger dagen innan undervisningen börjar i period 1.

Arcadastudenter kan anmäla sig till Hankens språk- och kommunikationskurser genom denna e-blankett.