SPRINT program

En superfin möjlighet för dig att komma med på en av våra SPRINT (sprint som i Googles sprint metodologi) veckor. Perfekt för alla nyfikna och kreativa studenter!

En superfin möjlighet att komma med på en av våra SPRINT (sprint som i Googles sprint metodologi) veckor. Perfekt för alla nyfikna och kreativa studenter!

Denna gång kör vi en sprint i Sverige i April. Du jobbar i team i fem dagar för att lösa ett problem för en klient. Ni får coaching under processen och jobbar med service design verktyg och modeller för att lösa problemet. Du lär dig SPRINT metodologin och kan få 3 studiepoäng för en fullgjord sprint vecka.

Detta är också en multikulturell upplevelse eftersom du kommer att jobba i ett nordiskt-baltiskt team.

Det finns 6 platser för Arcadas studenter. Ansökningar skickas till E-post: christa.tigerstedt@arcada.fi senast 31.12.2021. Ansökan ska innehålla 1) motivationsbrev 2) studieregisterutdrag. Läs mera från länken nedan. Frågor riktas till: E-post: christa.tigerstedt@arcada.fi,

Sprint veckan sponsoreras av Nordplus, Ekotek nätverket. De flesta kostnader täcks. Sprinten hålls på engelska.

Läs mera här:
https://sprintinhel.metropolia.fi/ Extern länk