Är du stolt över Arcada som studieval? Vill du finslipa din presentationsteknik? Är du sugen på att jobba med att marknadsföra Arcada? Då är du redo att bli en ambassadör för högskolan!  Ännu hinner du med - sista ansökningsdagen är 16.5!

Som ambassadör för högskolan deltar du i diverse marknadsföringsprojekt (t.ex. studiebesök och webbinarier) och du spelar en viktig roll i att informera potentiella studenter om hur det är att inleda sina studier på Arcadas campus. Majoriteten av uppdragen sker under tidsperioden oktober-mars och vi räknar med att du åtar dig åtminstone tre uppdrag. För besöksuppdrag och mässdeltagande utbetalas arvode.

Våra ambassadörer utbildas med hjälp av en intensivkurs inom presentationsteknik, var vi även går igenom Arcadas utbildningsprogram. Kursen äger rum i början av läsåret 2021–2022. Kursen ges på svenska men du ska även vara förberedd att delta i en workshop på engelska, tillsammans med våra internationella ambassadörer.

Frågor och anmälan (senast 16.5) riktas till Arcadas kommunikationsenhet, kontaktperson Ida Julin: ida.julin@arcada.fi.