I enlighet med regeringens beslut kommer Arcadas campus att stängas från och med 18.3 och högskolans verksamhet sker helt på distans fram till 13.4. Det betyder studenter och personal inte har tillträde till byggnaden under den här tiden.

All undervisning kommer att fortsätta på distans online, med undantag för enstaka kurser som vi söker andra lösningar för. Varje examinator informerar via Itslearning och mejl sina grupper om hur undervisningen fortsätter.

Följ dagligen med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget.

Vid frågor kan du vända dig till din amanuens:

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, E-post: maria.enoksson@arcada.fi

Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, E-post: elina.falcao@arcada.fi

Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, E-post: camilla.genberg@arcada.fi

Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)

Löv, Monica: 0294 282 568, E-post: monica.lov@arcada.fi

Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)

Åkermarck, Erica: 0294 282 809, E-post: erica.akermarck@arcada.fi

Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing