Arcada har 476 solpaneler uppe på taket. Vi har satsat på att producera egen el, som är speciellt viktigt för miljön och hållbar utveckling. Vill du kolla produktionen i siffror så finns det en solpanelsmätare på stora tavlan vid Stora torget och Fazer Food&Co.

Förra veckan gav Green Office ut sin årliga rapport för 2018, som är ett sammandrag av alla Green Office medlemmars rapportering. Vi som har Green Office certifikat (Arcada sedan 2011) har varit duktiga på att spara värme, el, vatten och papperskonsumtion. I jämförelse med året innan minskade koldioxidutsläppet med 10 275 ton. Den gröna elens andel har märkbart höjts, från 57% till 76%. 

Däremot kunde vi bli bättre på att undvika flyg, utsläppet ökade med 11% från år 2017 till 2018.

Läs mera i Green office rapport (bara på finska).