Studenter och informatiker

Vi på Arcada strävar efter att ständigt utveckla vår utbildning och undervisning. Därför har vi forskningsprojektet Kunskap och lärande i det postdigitala, där vi bl.a. forskar i hur våra studenter ser på kunskap och lärande och hur de använder IT och olika medier.

Du som börjat studera i höst har fått en personlig inbjudan per e-post att delta i enkäten Jag, min kunskap och medier 2020. Inbjudan innehåller en unik länk till ditt personliga enkätformulär, så därför skall du inte dela länken med någon.

I samband med datainsamlingen använder vi en del personuppgifter, bl.a. ditt användarnamn, men före analysen kommer vi att pseudonymisera data genom att personuppgifterna ersätts med en påhittad kod. Endast forskarteamet har tillgång till insamlade data. Allt detta finns ingående förklarat i Dataskyddsmeddelandet för vetenskaplig forskning Extern länk.

Det är frivilligt att delta, men Arcada rekommenderar varmt att du deltar.

TACK på förhand för dina svar!

Tore Ståhl
PM, forskare i pedagogik