Du har väl besvarat enkäten om distansstudier?

Besvara vår enkät och delta i utlottningen av ett 50€ presentkort till Wolt! Enkäten stängs den 28.12.2020 kl. 9.00.

Bästa student,
För att ta vara på studenternas och personalens erfarenheter av distansstudier och -arbete genomförde Arcada en webbaserad enkät i våras. TACK till alla dem som svarade då!

Hösten har inneburit distansstudier och en massa osäkerhet, och av den anledningen kommer vi nu att följa upp vårens enkät. Vi vill få en bättre uppfattning om:

Hallå Du som är ny! Hur ser du på kunskap?

Vi på Arcada strävar efter att ständigt utveckla vår utbildning och undervisning. Därför har vi forskningsprojektet Kunskap och lärande i det postdigitala, där vi bl.a. forskar i hur våra studenter ser på kunskap och lärande och hur de använder IT och olika medier.

Du som börjat studera i höst har fått en personlig inbjudan per e-post att delta i enkäten Jag, min kunskap och medier 2020. Inbjudan innehåller en unik länk till ditt personliga enkätformulär, så därför skall du inte dela länken med någon.

Tack för ditt bidrag till enkäten om Corona

Enkäten Corona i backspegeln är avslutad. Totalt bidrog 892 studenter och 143 anställda med svar. Svarsaktiviteten bland studenter var således 39% och bland personalen 71%. Utöver svaren på de slutna frågorna beskrevs över 900 lyckade och mindre lyckade läraktiviteter. Ett fantastiskt resultat!

Materialet kommer att ge en bra bild av hur Arcada klarade av den plötsliga omställningen pga. Corona-pandemin, och ge oss värdefull information inför höstens utmaningar.

RefWorks End User Online Training

The RefWorks team is offering an end user training session on 31.3.2020 at 20-21 (GMT+3). Participants will see how easy it is to use RefWorks for all reference management needs, including remote learning and collaboration. From reference importing to collaborative writing, RefWorks can help users get their assignments completed, wherever they are.

Välkomna AMY och ALF, våra nyaste medarbetare i AFORA projektet! 

AFORA (Amy for Arcada) är ett inlärnings- och utvecklingsprojekt där medarbetare och studerande tillsammans utforskar möjligheter med sociala och humanoida robotar i olika arbetsmiljöer och branscher. Projektet är finansierat av Lindstedts fond. 

Enkät- och dataverkstad

Planerar du att samla data genom en enkät?

Enkätverkstaden på itslearning innehåller en del material som hjälper dig att planera en enkät, och även en del tips om hur du skall hantera de data du får in genom enkäten. I diskussionsforum kan du ställa frågor.

Du kan anmäla dig själv till "Enkätverkstad 2019-2020" som du hittar på itslearning i menyn Kurser -> Alla kurser -> Hitta fler kurser -> Kurskatalog för siten.

Välkommen på forskningsmässa 20.3

Vilken roll får den humanoida roboten i det finländska samhället och på arbetsmarknaden? Hur hanterar vi de etiska dilemman som AI och robotar för med sig?

Arcada satsar på framtidens teknologi som finns i alla yrken redan nu och bjuder in alla studenter och personal till högskolans forskningsmässa Future Ready/Färdig för framtiden den 20.3 kl 12-16 vid Arcada.