Jobb och studier i Norden. Infokväll till alla som är intresserade av att jobba, studera, åka på utbyte eller praktik i Norden!

Infokväll till alla som är intresserade av att jobba, studera, åka på utbyte eller praktik i Norden!

Har du funderat på att jobba, studera eller kanske åka på utbyte eller praktik i Norden?

Hybridevenemanget för studerande med temat karriär och studier i Norden ordnas tillsammans med Pohjola-Nordens ungdomsförbund, Nordjobb Finland och Karriärcenter Arabia. Infokvällen är riktad till alla som är intresserade av att antingen jobba, studera, åka på utbyte eller praktik i Norden!

Under infokvällen deltar bland annat Hanna Söderling från Nordisk Jobløsning, den tidigare nordjobbaren Siiri Seppä och Ida Berg som är innehållsproducent vid Föreningen Norden Sverige.

Du kan antingen delta fysiskt på plats i Karriärcenter Arabias lokal eller via Zoom.

Anmäl dig här: https://www.lyyti.fi/reg/Jobb_studier_i_Norden Extern länk

Varmt välkommen!

Datum

Plats

Karriärcenter Arabia / Online