Arcada är med igen i de nationella cykel- och promenadkamperna! I dessa motionskampanjer samlar Arcadas lag in kilometrar tillsammans och tävlar skojfullt mot andra organisationer i Finland. Nedan hittar du instruktioner på hur du kommer med i Arcadas lag!

Promenad kilometerkampen 1.5.-31.10.2021:
Du kan skriva in allt du gått eller löpt utomhus under dagen!

1) Laga en profil eller logga in med dina gamla koder: https://kavelykilometrikisa.fi/accounts/login/ Extern länk
2) Team Arcadas kod är: 2021Arcada
3) Skriv in dina kilometrar och/eller minuter.

Cykel kilometerkampen 1.5.-22.9.2021:
Du kan skriva in allt du cyklat under dagarna!

1) Laga en profil eller logga in med dina gamla koder: https://www.kilometrikisa.fi/accounts/login/ Extern länk
2) Team Arcadas kod är: 2021Arcada
3) Skriv in dina kilometrar och ifall du vill även minuterna du cyklat!

Till båda kampanjerna uppmuntrar vi varmt att du lockar med studiekompisar och lärare! Desto fler, desto roligare och desto större chans att vinna fina priser! :)

kilometerkampen

Bilderna med tips gjorda av idrottstuderande Mirva Hellbom, ii-18.

Hurtiga hälsningar,
Maria Nygård (Arcada Sport and Health Booster, HR)
Ceti Hasselman (Green Office)
Maria Schmidt (Arcada studerandekår – ASK)