Flaggor i vinden

Covid-19-pandemin har inneburit stora förändringar inom samhällets alla områden både i Finland och i Norden. Frågor kring hållbarhet inom hälsa och välfärd, ekonomi och näringsliv samt teknologi och etik har blivit viktigare än någonsin. Hur påverkar coronakrisen den demokratiska samhällsmodellen? Hur kommer det nordiska samarbetet se ut i pandemins kölvatten?

Lösningar för framtiden är i fokus under seminariet Hur klarar det nordiska välfärdssamhället coronakrisen? som ordnas på Nordens dag 23.3.2021. Under det virtuella seminariet som sänds live från Arcada diskuterar vi framtidens utbildning, kompetens och arbetsmarknad ur ett nordiskt perspektiv.

För vem?

Lärare, studenter, forskare, alumner, samarbetsparter, finansiärer, beslutsfattare och politiker, tredje sektorns organisationer och allmänheten är välkomna att delta. Eftermiddagens program med branschspecifika verkstäder är speciellt riktad till studenter och aktiva i arbetslivet inom respektive bransch. 

Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Arcada, Folkhälsan, Högskolan på Åland och Prakticum. Deltagandet kräver anmälan. Anmäl dig här senast 21.3.2021!

Program 
Moderator: prorektor Henrika Franck, Arcada

9.00 - 9.15 Hälsningstal
Minister Thomas Blomqvist

9.15 - 10.00 ”En strävan efter sanning” i en nordisk kontext
Professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi

10.10 - 10.30 Compliance and Divergence in Health Crisis Communication: Dugnad and news media discourses during the Corona pandemic’s second wave in Norway.
Affiliated Professor Nathalie Hyde-Clark, Oslo MET

10.30 – 10.50 Aktuella frågor inom det nordiska samarbetet  
Direktör Kalle Kankaanpää, Utrikesministeriet

11.00-12.00 Panel: Utbildning, sysselsättning och arbetsmarknad i Norden
Moderator: rektor Mona Forsskåhl, Arcada
Ambassadör Auðunn Atlason (Island)
Ministerråd Carina Mårtensson (Sverige)
Ambassadör Dag Stangnes (Norge)
Ambassadör Charlotte Laursen (Danmark)

12.00 - 13.00 Paus

13.00 - 15.00 Verkstäder
1. Hälsa och välfärd

Moderator: verksamhetsledare Malin von Koskull, Folkhälsan
Under eftermiddagen kommer vi att få en inblick i hur Covid-19 pandemin påverkat befolkningens hälsa och välbefinnande både på lokalt men också på en nordisk nivå.

Erika Boman, Högskolan på Åland och THL
Åland goes (K)nuts"  - preliminära resultat från en Covid-19-studie på Åland

Natalia Skogberg, THL
Impact of coronavirus epidemic on wellbeing among foreign born population (MigCOVID)

Paneldiskussion med ungdomar från de olika nordiska länderna kring temat
Att vara ung under Covid-19 pandemin.
Panelen kommer att ledas av Arcadas studerandekårs ordförande Ida Flemmich.

2. Kultur, ekonomi och näringsliv
Moderator: lektor Mia Halmén, Arcada
Nya hållbara och lönsamma produkter och serviceformer som uppstått under pandemin. Inslag om bl.a. media, kultur, turism och distansarbete.

Melanie Orenius, museilektor, Museum "Amos Rex"
Framtidens museum

Titte Törnroth, Filmkommissionär, Ålands landskapsregering
Fler film- och tv-inspelningar till Norden

Hanna Kallioniemi, Co-founder / Managing Director NLUX - Northern Luxury Consulting
Nordic lifestyle: new definition of luxury

Peppi Stünkel, Heaad of International Sales and Marketing, Innovation Home
Finland - Singpore - Los Angeles - Virtual World
Distansarbete och framtidens arbetsmiljö

3. Teknik och hållbarhet
Moderator: rektor Johanna Mattila, Högskolan på Åland
Smart energi, cirkulär ekonomi och AI - hur data, modeller, beslut och lagstiftning formar samhället.

Bernt Schalin, VD, Flexens, Mariehamn
Ett hållbart och smart energisystem - tillväxt genom investeringar i förnybar energi

Mirja Andersson, prefekt, Yrkeshögskolan Arcada & studerande från Arcada
Creating an impact with applied research and technology education to benefit sustainability - towards the circular economy era with project Teknetium 

Magnus Westerlund, överlärare, Yrkeshögskolan Arcada
Artificiell Intelligens (AI) - hur data, beslut och lagstiftning formar samhället

Paus

Diskussion

Seminariet hålls via Zoom. Länken till seminariet fås i samband med anmälan.