Arcada ordnar tillsammans med Metropolia, Haaga-Helia samt nordiska och baltiska partners ett online sprint event där du tillsammans med  deltagare från Sverige, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen jobbar på att lösa ett problem för en klient (se anslag för mera information). 

Om du är intresserad av service design, innovation, är nyfiken och överlag tycker om att lösa riktiga problem då är nog detta något för dig! Denna sprint är fem dagar lång och arrangeras online 26-30.4. Se mera här: https://sprintinhel.metropolia.fi/

Sprint är en metodologi utvecklad på Google (Jake Knapp & co) och genom att delta får du lära dig konkret hur denna metodologi fungerar.  

Vi har 3-4 platser för Arcadas studenter. Deltagandet är gratis och sprinten ger dig 3 sp. 

Utöver det att du jobbar fram en lösning för klienten och lär dig sprint metoden så kommer du att få många nya vänner i de nordiska och baltiska länderna. Du kommer att ingå i ett nordiskt-baltiskt team. Ett utmärkt tillfälle att nätverka online i dessa speciella tider. 

Ansökan till christa.tigerstedt@arcada.fi senast 30.3.2021.  Bifoga studieutdrag och motivering till din ansökan.