Flaggor i vinden

Covid-19-pandemin har inneburit stora förändringar inom samhällets alla områden både i Finland och i Norden. Frågor kring hållbarhet inom hälsa och välfärd, ekonomi och näringsliv samt teknologi och etik har blivit viktigare än någonsin. Hur påverkar coronakrisen den demokratiska samhällsmodellen? Hur kommer det nordiska samarbetet se ut i pandemins kölvatten?

Lösningar för framtiden är i fokus under seminariet Hur klarar det nordiska välfärdssamhället coronakrisen? som ordnas på Nordens dag 23.3.2021. Under det virtuella seminariet som sänds live från Arcada diskuterar vi framtidens utbildning, kompetens och arbetsmarknad ur ett nordiskt perspektiv.

För vem?

Lärare, studenter, forskare, alumner, samarbetsparter, finansiärer, beslutsfattare och politiker, tredje sektorns organisationer och allmänheten är välkomna att delta. Eftermiddagens program med branschspecifika verkstäder är speciellt riktad till studenter och aktiva i arbetslivet inom respektive bransch. 

Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Arcada, Folkhälsan, Högskolan på Åland och Prakticum. Deltagandet kräver anmälan. Anmäl dig här senast 21.3.2021!

Program 
Moderator: prorektor Henrika Franck, Arcada

9.00 - 9.15 Hälsningstal
Minister Thomas Blomqvist

9.15 - 10.00 ”En strävan efter sanning” i en nordisk kontext
Professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi

10.10 - 10.30 Compliance and Divergence in Health Crisis Communication: Dugnad and news media discourses during the Corona pandemic’s second wave in Norway.
Affiliated Professor Nathalie Hyde-Clark, Oslo MET

10.30 – 10.50 Aktuella frågor inom det nordiska samarbetet  
Direktör Kalle Kankaanpää, Utrikesministeriet

11.00-12.00 Panel: Utbildning, sysselsättning och arbetsmarknad i Norden
Moderator: rektor Mona Forsskåhl, Arcada
Ambassadör Auðunn Atlason (Island)
Ministerråd Carina Mårtensson (Sverige)
Ambassadör Dag Stangnes (Norge)
Ambassadör Charlotte Laursen (Danmark)

12.00 - 13.00 Paus

13.00 - 15.00 Verkstäder
1. Hälsa och välfärd

Moderator: tf verksamhetsledare Malin von Koskull, Folkhälsan

Erika Boman från Högskolan på Åland kommer att tala om Kunskap, beteende, attityder och tillit i relation till Covid-19-pandemin. Hon presenterar forskningsresultat från ett projekt i samarbete med THL.

Natalia Skogberg från THL kommer att tala om familjer/ungdomar som har annan än finländskt ursprung och hur de mått under pandemin

En ungdomspanel som består av ungdomar från Norden och/eller våra respektive skolor. Panelen leds av en ungdom.

Nordiska partners från Norge deltar

2. Kultur, ekonomi och näringsliv
Moderator: lektor Mia Halmén, Arcada
Nya hållbara och lönsamma produkter och serviceformer som uppstått under pandemin. Inslag om kulturturism, hemester och distansarbete.

3. Teknik och hållbarhet
Moderator: rektor Johanna Mattila, Högskolan på Åland
Smart energi, cirkulär ekonomi och AI - hur data, modeller, beslut och lagstiftning formar samhället.

Seminariet hålls via Zoom. Länken till seminariet fås i samband med anmälan.