Lärarna och personalen finns tillgängliga via Zoom 18.3 kl. 14.00-17.00 och svarar på dina frågor om:

Informationssökning, referenser och källhänvisningar, källkritik, ladda upp examensarbetet i Theseus

Akademiskt skrivande, referenser och källhänvisningar, att skriva sammandrag och mognadsprov, presentationsteknik och opponentskap

Frågor om IT, t.ex. problem med Word eller Excel

Matematik

Statistik (SPSS), webbenkät, datainsamling

RefWorks

Praktiska detaljer kring utexaminering och examensarbetet

Motivation, hantera uppskjutande och undvikande, planering, tids- och stresshantering, vägledning i att reflektera och strukturera dina tankar kring framtid och vid olika valsituationer, OBS: även olika inlärningssvårigheter

Motivation, hantera uppskjutande och undvikande, planering, tids- och stresshantering, vägledning i att reflektera och strukturera dina tankar kring framtid och vid olika valsituationer

 

Allmänna frågor om evenemanget kan sändas till biblioteket@arcada.fi

VÄLKOMMEN!