Hur ser unga på jämställdhet och vad tycker de är viktiga jämställdhetsfrågor? Finns det skillnader i t.ex. synen på jämställdhet i arbetslivet mellan olika kön? Hur borde de nordiska länderna jobba mot könsbaserat våld och trakasserier? Vilka insatser borde göras för att föråldrade normer och stereotyper inte återskapas även i nästa generation?

Välkommen till en diskussion om unga och jämställdhet i Norden, 5.3.2020 kl. 08.30-10.00 på Nordisk kulturkontakt (Kajsaniemigatan 9). Frukostservering från kl. 08.00. I diskussionen deltar även minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Diskussionen är ett samarbete mellan Nordiska ministerrådetNIKK och Ungdomens Nordiska råd.
Språk: Skandinaviska

På grund av serveringen önskar vi anmälningar senast 3.3.2020 via denna länk

Program:

08.00
Frukostsservering

08.30
Välkomstord

08.35
Inledning: Talare från Nordisk information för kunskap om kön (namnet publiceras senare)

08.45
Jämställdhet, unga och Norden
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

09.00
Paneldiskussion
Nicholas Kujala, Ungdomens Nordiska råds president
Barbara Gaarldykke Apol, Ungdomens Nordiska råds tidigare president
Touko Niinimäki, Gröna Unga
Tarre Ahlfors, Verksamhetsledare, Sveps ungdomsverkstad
Eva Biaudet, riksdagsledamot

09.45
Publikens frågor, seminariet avslutas.

 

Moderator: Anna Jungner-Nordgren, Nordiska ministerrådet