Årets första examensceremoni äger rum fredag 24 januari kl. 15.00 på stora torget. Deltagande examinander samlas kl. 14.30 intill infon och bort mot lilla torget (anmälan stängde 15.1). Alla deltagare får praktisk information per mejl, håll koll på den e-post du anmälde dig med.

Vänligen observera att fredagens lunch endast kan ätas på lilla torget, då stora torget förbereds för ceremonin.

 

Ceremonins program ser ut som följande:

Intåg (Arcadafanfaren)

Rektors hälsning
Rektor Mona Forsskåhl

Musik

Utdelning av rosor och gratulationsbrev
Rektor samt institutionernas prefekter

Sjukskötarlöftet

Examinandernas hälsning
Lina Smedlund, Sjukskötare

Musik

Alumnernas hälsning
Bero Davidson, Företagsekonomi

Uttåg

Festen fortsätter med en skål på lilla torget för våra examinander.

 

Datum

Plats

Stora torget