Anmälan till Arcadas examensceremoni för dig som tagit eller tar din examen hösten 2019 har öppnat!

Examensceremoni ordnas fredagen den 24 januari kl. 15. Varje examinand kallas under ceremonin fram för att motta sitt alumndiplom, en ros och gratulationer från vår rektor och respektive prefekt. Efteråt höjer vi tillsammans en skål för våra nya alumner.

Anmäl dig och dina gäster (obs! max. 2 pers/examinand) här: https://www.lyyti.in/Arcada_UAS_Graduation_ceremony_9203/se Extern länk
(sista anmälningsdag 15.1 kl. 16
).

Alla som har anmält sig till ceremonin får ett mejl med praktisk information en vecka före ceremonin, så håll koll på mejlen du angett när du anmält dig.

Vänligen notera att du för att kunna delta i ceremonin bör göra din betygsanhållan senast 18.12.2019. Läs mer om betygsanhållan här: https://start.arcada.fi/sv/nyheter/studiearenden/2019-11-13/vill-du-ha-ditt-examensbetyg-innan-arets-slut