Rekommendationen om att använda munskydd på Arcadas campus fortsätter att gälla hela november om inte myndigheterna ger andra riktlinjer före det. Munskydd används i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakt.

Eftersom epidemiläget i huvudstadsregionen fortfarande inte blivit bättre fortsätter Arcadas rekommendation om munskydd.

Rekommendationen gäller specifikt i utrymmen där det vistas många människor och i situationer där säkerhetsavstånd inte kan upprätthållas.

Arcada rekommenderar att man alltid använder munskydd:

  • i undervisningssituationer som innefattar närkontakt
  • i situationer där avstånd inte kan beaktas, som t.ex. möten med flera personer
  • i allmänna utrymmen på campus (t.ex. korridorer, torgen)

Genom att använda munskydd på campus skyddar vi inte enbart oss själva, utan också de som är i riskgruppen samt de som av hälsoskäl inte kunnat vaccinera sig.

Dessa rekommendationer gäller fram till den 30.11 om inte nya nationella riktlinjer ges före det.