Det har blivit dags att inleda ett nytt läsår tillsammans och vi vill önska er alla en inspirerande och trygg studiestart! Arcadas campus är nu öppet igen och alla tjänster finns tillgängliga, som lunchrestaurang, bibliotek, väglednings- och stödtjänster.

Vi ber er ändå att inte uppehålla er på campus i onödan för att undvika köbildning och större folksamlingar.

Undervisning

I enlighet med de tidigare planerna kommer undervisningen och övriga läraktiviteter i period 1 att genomföras som en kombination av när- och distansstudier. Strävan är att kunna erbjuda så mycket verksamhet som möjligt på campus på ett säkert sätt.

Större föreläsningar kommer i regel att ske online, medan undervisning i mindre grupper genomförs på campus. Kolla ditt eget schema för information om hur dina kurser kommer att genomföras. För all undervisning på plats beaktas säkerhetsavstånd och hygien och vi följer rådande rekommendationer för att kunna garantera en så säker studiemiljö som möjligt. 

Institutet för hälsa och välfärd har klassat undervisningssituationer som den lägsta riskklassen för smittspridning. Det är därför möjligt att övergå till mer närundervisning på högskolorna. Om du inte är sjuk eller försatt i karantän förväntas du delta i den planerade närundervisningen.  

Gemensamt ansvar

Ditt eget agerande spelar en avgörande roll och vi ber alla att följa de säkerhetsanvisningar som gäller. På campus använder vi munskydd. Om du inte har ett eget munskydd kan du hämta ett från infon.

Vi påminner också om att tvätta händerna, hålla säkerhetsavstånd och att stanna hemma vid symptom som tyder på coronainfektion. Vi rekommenderar starkt att alla som kan vaccinera sig gör det så fort som möjligt.

Om du har frågor gällande undervisningen på din egen utbildning är du alltid välkommen att kontakta din amanuens eller E-post: communications@arcada.fi.