GO cykel

I mars svarade 111 studenter och medarbetare på WWF:s Green Office konsumtionsbarometer enkät och vi fick tips om ett hållbarare konsumentbeteende.

Vår svarsprocent var klart större än genomsnittet inom WWF:s nätverk. Bland 5781 svar var poängmedeltalet 79,1/100 och vi hade medeltalet 80,6/100!

Vi har varit speciellt duktiga på att undvika engångskärl och vi har inte kastat mat i onödan. Men vi kunde bli bättre på att motivera våra medarbetare och studenter att välja hållbarare alternativ, dessutom kunde vi oftare äta vegetarisk mat.

Tack för att du svarade på enkäten!