Det senaste året har varit utmanande på många sätt, inte minst för alla studenter. På grund av coronapandemin tvingades högskolan flytta så gott som all verksamhet online. Vi förstår att det för många har varit väldigt tufft att inte få vistas på campus. Som tur kan vi konstatera att vi äntligen börjar se ljuset i tunneln.

Vi har nu glädjen att meddela att från och med hösten välkomnar vi dig tillbaka till Arcadas campus! Vår strävan är att återuppta verksamheten i så stor utsträckning som möjligt på campus igen och att studierna och studielivet därmed ska kunna återgå till det normala. Studierna i studieperiod 1 höstterminen 2021 kommer dock att förverkligas som flerformsstudier, vilket betyder att studierna förverkligas på campus men en del kommer att hållas online. 

Vi uppmuntrar alla att komma till campus från och med studiestarten nästa höst – förutom att en del av studierna sker på campus är även alla tjänster tillgängliga för dig här, så som bibliotek, studentlunchrestaurang, inlärningsmiljöer och så vidare. 

Kolla din Arcadamejl för mer information som specifikt gäller din utbildning! Om du inte har fått något mejl eller har frågor, vänligen kontakta din amanuens eller E-post:communications@arcada.fi.  

Disclaimer: Denna plan har gjorts i enlighet med rådande restriktioner. Arcada förbehåller sig rätten att göra ändringar i hur undervisningen förverkligas om situationen ändrar på grund av coronaviruset.