Situationen med coronaviruset påverkar tömningen av skåp, som normalt görs i maj. 

Du som slutför dina studier nu på våren och vill tömma ditt skåp, kontakta campus@arcada.fi så försöker vi lösa det. Om du fortsätter dina studier och behöver skåpet kan du behålla ditt gamla skåp.

När dina studier är avslutade och du inte längre behöver tillgång till Arcada bör du återlämna din flexnyckel för att få tillbaka din nyckelpant.

  1. Logga in på Arcadas kontohanteringstjänst Arcada Account Services (AAS).
  2. Fyll i ditt bankkontonummer, panten returneras till det angivna kontot.
  3. Lämna din flexnyckel i Arcadas postlåda vid rulldörrarna (med namn i ett kuvert).
  4. Eller posta (på eget ansvar) till Yrkeshögskolan Arcada/ Campustjänster, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors. 

Har du inte längre tillgång till AAS kontakta campus@arcada.fi