Välkommen med för att musicera med kolleger och studenter på Arcada!

Arcadas personal och studentkör ARKÖREN inleder höstens verksamhet imorgon 10.10 klockan 16.00 i A510 och övar därefter alla torsdagar mellan klockan 16.00 och 17.00. 

Frågor? Kontakta Nanne (susanne.homen-lindberg@arcada.fi) eller Hilde (hilde.losvik@arcada.fi)