gymmet arcadahallen

Träna med utsikt över hela Arabiastranden! På sjunde våningen ligger Arcadahallens gym, som planerats för att passa både högnivåträning samt vanliga motionärer.

Gymmet erbjuder möjlighet till mångsidig och varierande användning och har utrustats med de senaste träningsredskapen. I gymmet finns träningsmaskiner, fria vikter samt bänkar och ställningar, vilket gör att det lämpar sig både för funktionell träning och för mera traditionella träningsmetoder.

Nu går det att köpa kort/tillgång till konditionssalen i Arcadahallen. Korten kan i detta skede endast köpas via Jacob Jungell (E-post: jacob.jungell@arcada.fi eller 0294 282 553.

Kortet gäller för en viss tid och i samband med kortköpet får du information om villkor för användning och tillgänglighet. Som användare förbinder du dig att följa anvisningarna i användarguiden (https://www.arcadahallen.fi/dokument/User_Guide_Arcadahallen-SV.pdf Extern länk).

Konditionssalen får besökas under hallens öppethållningstider och rymmer effektivt högst 20 personer i gången. Då konditionssalen används för undervisning eller av betalande grupper får kortinnehavare använda salen förutsatt att hen inte stör den ledda verksamheten.

Kortpriset för 30 dagar är 20€, 90 dagar 50€ och 180 dagar 80€.