Ett planerat och nödvändigt servicearbete i elnätet hålls 26.6 kl. 8-13. I praktiken betyder det är att all eltillförsel till Arcadas huvudbyggnad är avstängd och alla IT-tjänster otillgängliga. Även vattentillförseln och belysningen är avbrutna. Huvdbyggnaden kommer att vara stängd under avbrottet.

Webbaserade tjänster som Asta, Insight, www.arcada.fi, intra.arcada.fi och start.arcada.fi kommer att vara otillgängliga under avbrottets gång.

Detta avbrott kommer också att påverka IT-tjänster som levereras av externa leverantörer av IT-tjänster utanför Arcada, som i sin tur använder sig av inloggningstjänster producerade här vid Arcada. Till dessa hör:

  • Itslearning
  • Office365
  • Aditro Travel
  • IMS

Senast kl. 13 är elen påkopplad och alla tjänster tillgängliga igen.