Den 18.1.2022 tar Arcada i bruk en tilläggsdel till Theseus – det begränsade Theseus, som är tänkt för arbeten som man inte får eller vill publicera på det öppna Theseus.

Publikationer som publiceras på begränsade Theseus är endast tillgängliga från datorer som finns i Arcadas IP-rymd. Utomstående har dock rätt att på begäran få se arbetet.

Läs mera på:
https://submissions.theseus.fi/se/begransadsamling.htm Extern länk