Det går inte att registrera examensarbeten eller publikationer i Theseus tisdagen den 31.8 p.g.a. serviceavbrott.

Tjänsten skall vara normalt i bruk igen fr.o.m onsdagen den 1.9.