Biblioteket dejourerar tillsvidare online varje onsdag kl. 13-15 på Zoom-adressen https://arcada.zoom.us/j/336756911. Tag kontakt om du har frågor om dina lån, vill ha tips på t.ex. e-tidskrifter eller behöver material för dina studier!

Du kan även boka tid till online-handledning i informationssökning för examensarbete, skrivuppgift eller annat studiebehov via länken https://www.arcada.fi/sv/bibliotek/bokning-av-handledning. Handledningen ges via Zoom, och varar ca. en timme.

Vi ses online!