Fr.o.m. måndagen den 2 mars kommer bibliotekets öppettider att förändras: dörrarna kommer att vara öppna kl. 7-21.30 måndag-fredag. Man kan då komma in till biblioteket, använda sig av samlingarna, utrymmena och grupparbetsrummen samt låna ut och returnera material. Personal finns på plats vid bibliotekets kundservice kl. 10-16 måndag-fredag. När biblioteket är öppet fungerar utlåning och återlämning som självbetjäning via automaterna.

I samband med ökad öppethållning och självbetjäning ger vi möjligheten att utanför kundservicetiderna vid eventuellt behov komma överens om en bestämd tid för hjälp och handledning i att använda biblioteket. Om kunden har behov av handledning från bibliotekspersonalen, men inte har möjlighet att besöka biblioteket kl. 10-16 på vardagar, kan man komma överens om en tid per e-post på adressen E-post: biblioteket@arcada.fi.