Känner du dig annorlunda eller avvikande i en ny kulturell miljö?Genom denna utbildning i interkulturella och interreligiösa metoder, förståelse och mänskliga rättigheter kommer du att få kompetens att kunna leda unga med olika religiös/kulturell bakgrund. Förhoppningsvis kommer du också göra en inre resa tillsammans med andra människor av olika bakgrund.

Utbildningen är ett samarbete med Tillsammans för Sverige/Fryshuset i Stockholm och Ad Astra r.f. i Helsingfors. Utbildningen är framtagen av en hinduisk ledare, imam, präst, judisk ledare och en grupp av unga med olika religion, tro och livsåskådning. Utbildningen i Finland är en pilotsatsning: Tillsammans för Finland.

Under hösten kommer vi att ha fem utbildningstillfällen med olika teman, med avslutning i januari.

Utbildningen riktar sig till dig, engagerad ungdom:

– Som är mellan 17 och 25 år.– Som vill arbeta för att rasera fördomar och stereotypa bilder av människor med annan bakgrund än din egen.– Som ser religion och livsåskådningar som en möjlighet att bygga broar mellan olika grupper i samhället.– Som vill utmana dina egna föreställningar och bilder av andra och dig själv.

Utbildningen kommer att ge dig:

– Förståelse för komplexiteten bakom fördomarna vi bär om andra människor.– Verktyg att reflektera kring religionens roll i våra nordiska demokratier.– Metoder som hjälper dig att hantera känsliga och kontroversiella frågor så att du kan leda interreligiösa samtal.– Dialogprocesser med unga som har annan bakgrund/religion än din egen.– Möjlighet att utöka ditt kontaktnät genom möten med andra unga från andra interreligiösa organisationer.– En certifiering där du får ett bevis på att du deltagit i utbildningen.

Utbildningens upplägg:

Studier kommer att varvas med föreläsningar, gruppövningar, diskussioner och praktisk tillämpning av dina kunskaper och olika interreligiösa metoder.

Utbildningen är avgiftsfri och omfattar 4 eftermiddagar i Helsingfors och en utbildningshelg på kursgård samt en resa till Stockholm i januari. Datum är 28.9, 10-12.10, 1.12, 10.12 och 24-25.1.

14 ungdomar med olika bakgrund får plats på utbildningen.

Är du intresserad?

Ta kontakt med Milena Parland.

milena.parland@gmail.comtelefon 044 052 68 41