Reservering av studentskåpen Reserveringen av studentskåpen, som finns belägna på första våningen nära huvudingången, har fr.o.m. augusti 2015 förnyats. Härefter görs reserveringen elektroniskt för endast ett läsår i gången, och skåpen töms inför sommaren. Studentskåpen förses med ett nytt låssystem, vilket betyder att du härefter kan låsa ditt skåp med ett eget hänglås. Hur reserverar jag ett skåp? För att reservera ett skåp, klicka här. Du hittar blanketten också via huvudmenyn under rubriken "Mina studier".  Blanketten kommer att visa/meddela vilka skåp som är lediga så du kan välja skåpnummer. Du kan reservera bara ett skåp. Skåpen 1177-1266 är höga skåp.

Hur anhåller jag om veckoslutstillträde?Ifall du behöver veckoslutstillträde till Arcadahuset fyller du i denna blankett. Notera att man under veckoslutet kommer in genom sidodörren vid snurrdörrarna (huvudingången) mellan kl. 9.00 – 18.00 (med programmerad flexnyckel). Vistelse i huset utanför dessa tider utlöser larm.