Detta läsår välkomnar vi över 100 studenter som studerar via den öppna yh-leden. Som ledstudent deltar du i den ordinarie undervisningen på Arcada, tillsammans med våra examensstudenter, och kan smidigt övergå till examensstudent när du avlagt 60 studiepoäng på bachelornivå (för vårdutbildningarna genomgår alla studenter även ett lämplighetstest innan studenten övergår till examensstudent) eller 20-30 studiepoäng på masternivå. 

Här i studieguiden hittar du all information om dina studier som du behöver. Under kursen "Introduktion till högskolestudier" får du hjälp med att komma igång med din kursanmälan, och du är alltid välkommen att kontakta din amanuens i frågor som rör dina studier. Kontaktuppgifterna till din amanuens hittar du under din institutions egna sidor. I frågor som rör öppna yh leden kan du alltid kontakta Marika Blomster (marika.blomster@arcada.fi - vårdutbildningarna) eller Stig Blomqvist (stig.blomqvist@arcada.fi - kultur, ekonomi och teknikutbildningarna). Stig och Marika sitter i block C5. 

Detta år heter tutorn för våra öppna yh-ledstudenter Mandi Petrell (mandi.petrell@arcada.fi). Mandi kan du kontakta i alla frågor som rör studielivet som öppen yh-student vid Arcada. Mandi kan även tipsa dig om vilka förmåner du får genom att bli medlem i Arcadas studerandekår - ASK, och annat praktiskt som du behöver veta inför dina studier.

Här hittar du också mer info om öppna yh-led studier vid Arcada. Vi önskar dig ett roligt och lärorikt läsår 2015-2016!