Välkommen till nya Start!

Start är din egen studieguide. Här hittar du all information om studiernas gång, den hjälp och det stöd som finns att få på Arcada.

Arcadas syn på rapport om högskolenätets framtid

I dag publiceras en rapport med rekommendationer om hur högskolefältet i Finland kunde utvecklas, med fokus på den finlandssvenska högre utbildningen. Rapporten är beställd av tankesmedjan Magma.

Ny databas: Statista

Statista är en av världens största portaler för statistik- och marknadsdata med tillgång till mer än 1,5 miljoner statistikuppgifter, prognoser, dossierer, rapporter och infografik på 80.000 ämnen från mer än 22.500 källor.

Språkstöd våren 2019

Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen!