Välkommen till nya Start!

Start är din egen studieguide. Här hittar du all information om studiernas gång, den hjälp och det stöd som finns att få på Arcada. Vi har nu utvecklat sökfunktionen så att du hittar allt relevant innehåll oberoende av språk och navigeringen är nu helt mobilanpassad. Utvecklingsarbetet fortsätter så hör gärna av dig till communications@arcada.fi om du har tankar och synpunkter om nya Start.

Arcadahusets och infons öppethållningstider under sommaren

Ytterdörren till Arcada är låst från midsommar 21.6.2019 fram till 9.8.2019.

Du kommer in med egen nyckel vardagar från kl. 7:00 (dörren till höger om rulldörrarna).

Observera att kl. 22:00 skall du vara ute ur huset för då går larmet på.

Infon betjänar 1.7-12.7 vardagar kl. 10-14 och mellan 5.8-9.8 kl. 9-15.

Infon är stängd 15.7-2.8.2019.

Restaurang Arcada är stängd 20.6-9.8.

Trevlig sommar!

 

Arcadas årsberättelse för år 2018 är här!

Fjolåret innebar många förändringar men ännu fler framgångar för Arcada. Nu har årsberättelsen för år 2018 publicerats!

Årsberättelsen sammanfattar de största händelserna inom utbildning, forskning och fundraising på Arcada. Ett rekordantal studenter utexaminerades samtidigt som utvecklingen av både utbildningarna och inlärningsmiljöerna låg i fokus. Det gjordes även flera stora satsningar på högskolans forskning och dess synlighet.

Arcadas syn på rapport om högskolenätets framtid

I dag publiceras en rapport med rekommendationer om hur högskolefältet i Finland kunde utvecklas, med fokus på den finlandssvenska högre utbildningen. Rapporten är beställd av tankesmedjan Magma. Skribenterna är vår tidigare rektor Henrik och tidigare kanslichef på UM, Markku Linna.

Mobilapplikationen Tuudo har anlänt till Arcada!

Vad sägs om att ha ditt studieschema i din telefon, och att i realtid få veta om förändringar till schemat? Och hur låter det ifall du i samma app kunde söka och anmäla dig till kurser? Givetvis vill du säkert ha tillgång till dagens lunchmeny på samma gång, eller hur? Detta är nu verklighet för alla Arcadastudenter!

Arcada har tagit i bruk mobilapplikationen Tuudo, vars främsta syfte är att underlätta din studievardag. Med hjälp av Tuudo kan du bl.a.

Ställningstagande: Finlands framgång kräver fler insatser för utbildning och forskning av nästa regering

Finlands Näringsliv EK och Akava samt högskolorna och studentorganisationerna i Finland anser att större satsningar på högskolor, forskning och utbildning under nästa valperiod är en nödvändig framtidsinvestering. Fler insatser säkerställer också Finlands framgång i framtiden.

Organisationerna säger i ett gemensamt ställningstagande att nästa regering bör lyfta fram utbildning, forskning och innovationer som strategiska fokusområden. I fortsättningen måste det göras större insatser för att högskolorna ska ha en tillräcklig, förutsägbar och stabil basfinansiering.

Ny databas: Statista

Statista är en av världens största portaler för statistik- och marknadsdata med tillgång till mer än 1,5 miljoner statistikuppgifter, prognoser, dossierer, rapporter och infografik på 80.000 ämnen från mer än 22.500 källor. Från marknadsvärdet av kaninfoder i Storbritannien och bokförsäljning i Sverige till kategorisering av mobilspelare i Kina. Plattformen kombinerar ekonomisk data, marknadsföringsinformation, opinionsundersökningar och demografiska trender.

Språkstöd våren 2019

Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen!

Observera att det inte är avsett som språkgranskning i efterhand, utan ett stöd medan du jobbar med din text!

Skrivverkstad på svenska

Onsdagar klockan 15-17.00 i rum F365.  Start 23.01 . Handledare Kaj Eklund, Magdalena Sandell och Kerstin Stolt.

Apua suomen kielen Käyttöön