Arcada rekommenderar fortfarande användning av munskydd på campus. Rekommendationen gäller specifikt i utrymmen där det vistas många människor och i situationer där säkerhetsavstånd inte kan upprätthållas.

Myndigheternas rekommendation om munskydd uppdaterades den 30 september och bygger nu på människornas egen bedömning av situationen. THL rekommenderar ändå att man fortfarande använder munskydd särskilt i inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra samt att högskolorna följer särskilda rekommendationer. 

Arcada rekommenderar att man alltid använder munskydd: 

  • i undervisningssituationer som innefattar närkontakt 
  • i situationer där avstånd inte kan beaktas
  • i allmänna utrymmen på campus (t.ex. korridorer, på torgen) 

Genom att använda munskydd på campus skyddar vi inte enbart oss själva, utan också de som är i riskgruppen samt de som av hälsoskäl inte kunnat vaccinera sig. Dessa rekommendationer gäller till 31.10 om inte nya nationella riktlinjer ges före det.

Vi vill önska dig varmt välkommen till Arcadas campus nu när läget ser ljusare ut och påminner om att alla tjänster för studerande finns tillgängliga.