I december nådde vi en svarsaktivitet på 41% men vi är inte där ännu. Besvara vår enkät a.s.a.p. och delta i utlottningen av ett presentkort till Wolt!

Bästa student,

Arcada genomförde i fjol två webbaserade enkäter med anledning av de undantagsförhållanden som förorsakades av pandemin. TACK till alla dem som svarade då!

Under mer än ett år har du samlat erfarenheter av olika former av distansstudier. Nu har du säkert också åsikter om hur studierna skall se ut i framtiden, och de åsikterna vill vi höra!

Du kommer att få en personlig inbjudan i din Arcada-epost till enkäten "Studier i framtiden". Det är ni studenter som kan berätta för oss hur studierna har fungerat under pandemin, och hur de borde fungera i framtiden. Därför är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. Du kan besvara enkäten senast 31.5

I slutet av enkäten kan du välja att delta i utlottningen av ett 50€ presentkort till Wolt (informationen om ditt deltagande lagras separat från enkätsvaren). Kom ihåg att kolla din epost!

Eftersom det insamlade materialet i början innehåller respondenternas e-postadresser regleras användningen av materialet i samma dataskyddsmeddelande som för decemberenkäten Extern länk. Alla identifikationsuppgifter raderas innan analysen inleds, och därmed baserar sig analys och rapportering på helt anonyma data.

Om en del av frågorna inte syns brukar det hjälpa om du raderar alla kakor (cookies) i din webbläsare. Det gör du i både Firefox och Chrome genom att samtidigt hålla ner Shift + Ctrl och sedan trycka Delete. Då får du upp en meny där du kan välja vad du vill radera, kakorna i så fall viktigast att radera. Efter det skall du se till att stänga alla browserfönster och starta om browsern.