Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsovårdstjänster för alla högskolestudenter. Du som studerar vid Arcada får nu tillgång till ett bredare utbud av hälsovårdstjänster än tidigare, inklusive tjänster för bland annat mental hälsa och tandvård. Genom att betala hälsovårdsavgiften till FPA har du rätt till alla tjänster inom SHVS – på flera orter, på webben och i telefonen. Du kan läsa mer om hälsovårdstjänsterna på Studenternas hälsovårdstiftelses webbplats Extern länk där du också hittar information om tidsbeställning.

Från och med december 2020 har Arcada därför inte längre någon egen hälsovårdare och psykiatrisk sjukskötare på campus. Framöver ska du kontakta SHVS om du behöver hälsovård. Däremot erbjuder vi fortsättningsvis många andra stödtjänster i tillägg till hälsovården, bland annat studievägledare, specialpedagog och psykolog. Läs mer om Arcadas stödtjänster här.

Vem kan använda SHVS tjänster?

Rätt till SHVS tjänster har alla närvaroanmälda studenter som avlägger yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. Utbytesstudenter och studenter inom öppna högskolan eller fortbildningen har inte rätt till SHVS tjänster, utan ska i stället kontakta den egna hälsostationen.

Hälsovårdsavgiften betalas till FPA

Hälsovårdsavgiften ska betalas till FPA. Notera att ingen faktura skickas ut, utan du som studerar ska betala avgiften på eget initiativ.

Avgiften betalas en gång per termin, och betalas första gången till FPA för vårterminen 2021. Du ska betala hälsovårdsavgiften via FPA:s e-tjänst senast 31 januari 2021 för att ha tillgång till SHVS hälsovårdstjänster under vårterminen. Vårterminen 2021 är avgiften 35,80 euro.

Aktuell information om hälsovårdsavgiften för högskolestudenter och om hur den betalas finns på FPA:s webbplats. Extern länk

Frågor?

Om du har frågor om studenthälsovården kan du kontakta SHVS eller Arcadas kontaktperson Maria Höglund (E-post: maria.hoglund@arcada.fi)

Läs gärna också svar på vanliga frågor på SHVS webbplats. Extern länk