Arcadas webbplats förnyas och din åsikt är viktig. Gör din röst hörd genom att fylla i det här formuläret Extern länk om arcada.fi senast den 20 april. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i förnyelsearbetet genom att besvara enkäten som inte tar mer än cirka 5 minuter att fylla i.

Med frågeformuläret vill vi utreda hur du upplever webbplatsen som den är nu, vad som fungerar bra och vad som kunde utvecklas. Svaren, som behandlas konfidentiellt, kommer att sammanställas och fungera som underlag för utvecklingsarbetet.

Den nuvarande versionen av arcada.fi har tjänat väl under de senaste åren, men vår verksamhet utvecklas och webbplatsen ska reflektera den och fungera som vårt visitkort utåt. I dag besöker majoriteten av användarna webbplatsen via en mobil, samtidigt som vi står inför nya krav på tillgänglighet. Med andra ord har vi nu en bra möjlighet att utveckla sidan för alla användare.